Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

«Αγαπημένα Δεδομένα για μένα: Τα βιβλία, οι ταινίες, η μουσική μου»,


 Τα αγαπημένα βιβλία, η μουσική που ακούω, οι ταινίες που βλέπω ξανά και ξανά φτιάχνουν μια εικόνα για μένα και είναι ένας τρόπος να με γνωρίσουν οι φίλοι μου. 
Τρίτη 7 Αυγούστου 2018

«Προστατευμένα δεδομένα: Τα δεδομένα που κρατάω μόνο για μένα»


Καθώς οι ηλικίες των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο κατεβαίνουν και όλο μικρότερα παιδιά έχουν πρόσβαση σε παιδικές ιστοσελίδες, αυξάνει η επαγρύπνηση για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητάς τους και της ασφάλειας των προσωπικών τους δεδομένων. Είναι σημαντικό να είναι ενήμερα και τα ίδια τα παιδιά κι όχι μόνο οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί κι όποιοι άλλοι ενήλικοι απασχολούνται στη φροντίδα τους. Διαβάσαμε ιστορίες που αναφέρονται κυρίως στη διαδικτυακή ασφάλεια αλλά αφορούν και την καθημερινή ζωή και ασφάλεια των παιδιών.